Tôi ngu sao được

Tôi ngu sao được Nhà giàu nọ nuôi một đứa ở, nó bắt chú bé làm việc suốt ngày, không cho chơi nhởi một phút nào. Còn chú bé thì tinh nghịch và cũng

Mẹo bắt hổ

Mẹo bắt hổ Anh chàng nọ tính hay nói khoác. Một hôm, một con chim ri bị thương bay qua nhà, rơi xuống. Anh ta bắt lấy, cắm mũi tên của mình vào rồi

Cứ đến vả vào mồm tôi

Cứ đến vả vào mồm tôi Có người đi hỏi thầy bói: "Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu?" Thầy bói tính toán một hồi lâu: "Ông thọ lắm, phải sống đến 9

Thêm cho ba quan nữa

Thêm cho ba quan nữa Một anh nhà nghèo xơ xác, mắc nợ một mụ trọc phú ba quan. Ðến hạn mà chưa có trả, anh lấy làm lo vì chủ nợ không những đáo để m

Quan rẻ thối

Quan rẻ thối Có một ông quan huyện thấy cần phải đi hành hạt để xem dân tình trong huyện đối với mình ra sao. Chọn ngày lành tháng tốt quan lên đ

Ngưu là con bò tót

Ngưu là con bò tót Một thầy đồ dốt, ngồi dạy học ở nhà nọ. Có nhiều chữ thầy không biết, nên phải đi hỏi người ngoài rồi mới về dạy lại. M

Tú Suất giành mền ông huyện

Tú Suất giành mền ông huyện Cũng là Tú Suất, bữa kia, đi lỡ đường trọ nhà quán. Ông huyện đâu cũng vô ngủ. Nghề con nhà học trò làm quen với nhau mau lắm. Trò

Cá trê Lung Tràm

Cá trê Lung Tràm Tui dẫn bày chó săn vô Lung Tràm định lùng thịt, cũng dạo mùa nước rọt này đây. Dưới kinh, cá quẫy ùn ụt, trên rừng chim chóc bay r�

Làm người

Làm người Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mị

Thủ đoạn tán gái xinh của học trò nghèo

Thủ đoạn tán gái xinh của học trò nghèo Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề

159 mục
Loading...