Mẹo ăn bánh

Tổng biên tập tạp chí "Ẩm thực suốt ngày" hướng dẫn những độc giả có tâm hồn ăn uống:
– Nếu bạn ra chợ ăn bánh đúc, đứng trước một loạt hàng bánh, bạn sẽ chọn hàng nào? Tư vấn của chúng mình là: Hãy chọn hàng có bà chủ có thân hình gầy nhất.

28-08-2018 501

1 mục