Loading...

Bác sĩ... nhầm chỗ ạ

- Dạ, bác sĩ... nhầm chỗ ạ!
- Cô không phải dạy khôn tôi, 20 năm trong nghề tôi chưa có nhầm, chỗ này đúng không?
- Dạ, tim em... ở dưới một chút ạ!
- Thế cô có để yên cho tôi khám không? Cô có biết là... cô... cô sẽ có thai không!

16-07-2015 2515

1 mục