Biết rồi còn hỏi

Con vẹt nham nhở quá.
Biết rồi còn hỏi
Mary hay đi ngang qua một tiệm giặt là ở phố Hill để tới công ty. Một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên:

26-12-2019 338

1 mục