Anh đừng cướp công của người khác

Martin và Alice yêu nhau đã mấy năm. Một hôm Martin tới nhà Alice và bảo:
- Thưa hai bác, cháu muốn tổ chức hôn lễ với Alice.
- Tại sao? Hai đứa vẫn còn chưa có việc làm ổn định mà?.
- Vì chúng cháu đã trót dại và cô ấy có thai.

15-05-2015 1612

Con gái rượu

Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?

26-12-2019 471

2 mục