Chưa chết được đâu?

Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên "Chết con thật rồi chúa ơi!".

05-11-2016 1089

1 mục