Vợ ngài "ngã" liên tục đấy!

Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân của mình cứ đến thú tội ngoại tình của họ, ông tuyên bố:
- Nếu các con còn phạm tội ngoại tình, ta sẽ không làm linh mục nữa! Để đối phó với cha, các giáo dân

26-12-2019 475

1 mục