Đến tiên cũng chịu

Một cô gái lỡ thì ngồi khóc. Một bà tiên hiện lên hỏi:
- Sao con khóc?
- Dạ con muốn lấy chồng, nhưng không được. Bà giúp con với!
- Chuyện này thì ta không giúp con được, vì ta cũng chưa chồng mà!
- Bà tiên buồn rầu.

26-12-2019 337

1 mục