Chịu chết

Một thầy giáo, một người nhặt rác và một luật sư đang đứng đợi bên ngoài cổng thiên đường.
Thánh Peter nói với họ rằng để được qua cổng mỗi người trong số họ phải trả lời được một câu hỏi. Thánh Peter chỉ thầy giáo rồi hỏi:

26-12-2019 342

1 mục