Diệu kế của ông lão mù

Có một ông già mù nọ nhờ chịu khó làm ăn tích góp, cả đời dành dụm được 10 cây vàng.

27-11-2018 1046

1 mục