Sự tích hoa Dâm Bụt

Có một cô gái khóc nức nở bên bờ suối.
- Bụt hiện lên và hỏi: Tai sao con khóc?
- Cô gái trả lời: Con vừa bị người ta hại. But bèn ôm cô gái vào lòng và bảo : thế này ư?

02-11-2016 1059

1 mục