Để nó vươn ra khỏi mũi giày

Một ông già nói với dược sĩ:
- Cô bán cho một viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành bốn phần đều nhau.
- Tôi sợ rằng ông phải dùng liều đúp ấy chứ, uống1/4 thì không có tác dụng gì đâu

26-12-2019 161

1 mục