Việt Nam thi gan dạ

Thế giới mở một cuộc thi gan dạ gồm có 3 nước tham gia : Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản.
Người Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình.
Người Nhật lấy kiếm tự rạch bụng mình.

03-02-2015 4063

Quân của ai gan dạ hơn???

Hôm đó các vị tướng của Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đang ngồi... nhậu với nhau. Lúc cao hứng, cả ba liền đề nghị thử xem lính của ai gan dạ hơn.
Đầu tiên vị tướng Thuỷ quân lục chiến Mỹ nói với tên lính hầu cận:
- Mày leo lên tàu, chạy ra ngoài khơi nhảy xuống cho cá mập ăn đi.

23-03-2015 2618

2 mục