Giáo dục trẻ em nên bắt đầu từ… mông

Trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự.
Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh.
- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây - Ông ta chỉ vào đầu mình.

19-12-2019 275

1 mục