Giải noben thế giới

Giải noben năm nay thuộc về ai...
Các nhà khoa học đang suy nghỉ về điều đó, các nhà khoa học bắt đầu tổ chức thi...
Cuối cùng còn lại 3 nước : Việt Nam, Mỹ, Irac.
Các nhà khoa học cho 1 câu đố: Có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom ta phải làm gì?

03-02-2015 1547

Giải Nobel

Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:
- Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?.
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo.
Binladen đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ.

10-03-2015 1956

2 mục