Hàng chất lượng cao

Một khách hàng gọi điện đến cửa hàng vi tính và hỏi:
- Trên phiếu bảo hành các anh ghi bảo hành 90 ngày có ý nghĩa gì?
Nhân viên kỹ thuật gải đáp:

26-12-2019 431

1 mục