Việc nhẹ lương cao

Hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau trong quán nước. Anh này mừng rỡ, hỏi thăm sức khỏe:
- "Lâu quá rồi không gặp, mày khỏe không?".
- "Cũng tạm, mày dạo này sao rồi? Đang làm ở đâu?", anh bạn tươi cười.

26-12-2019 444

1 mục