Hối lộ

Một nhân viên muốn tặng cấp trên chiếc ôtô đời mới nhưng vị này từ chối:
- Tôi không thể nhận xe của cậu được. Làm như thế là phạm đưa và nhận hối lộ đó.

26-12-2019 443

1 mục