Rất thông minh

Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con.
- Ba thằng con mình luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi hai đức kia không bao giờ hé môi.

05-11-2016 867

1 mục