Giờ kể chuyện

Trong giờ kể chuyện ở lớp học. Học sinh:
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em....
- Hay, hay, hay lắm... - cô giáo cười tươi.
- Chú gà trống đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi....

08-05-2015 1519

1 mục