Lần đầu ăn đồ hộp

Một bệnh nhân đi khám bác sĩ:
- Hôm qua ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy.
- Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không?
- Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?

26-12-2019 147

1 mục