Năng lực đặc biệt

Một cô gái đến xin việc ở trung tâm dự báo thời tiết, người phụ trách nhân sự hỏi:
- Cô có được đào tạo chuyên ngành khí tượng thuỷ văn không?

26-12-2019 423

1 mục