Khoe hoa

Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Việt Nam, Nhật, Bungari và Hà Lan. Nước Nhật khoe:
- Nước tôi có hoa anh đào là đẹp nhất!!
Việt Nam tiếp:
- Đáng để lót đít ngồi.
Nhật, Hà Lan:
- Đúng, đúng...
Đến Bun khoe:

10-03-2015 1718

1 mục