Kinh nghiệm kiếm tiền của người già

Một gã trẻ tuổi gặp một ông già.
Đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ:

23-12-2019 437

1 mục