Loài hoa nào đẹp nhất thế giới

Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Việt Nam, Nhật, Bungari và Hà Lan:
Nước Nhật khoe:
- Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!!
Việt Nam tiếp:
- Đáng để lót đít ngồi.
Nhật, Hà Lan:
- Đúng, đúng...

13-05-2015 1837

1 mục