Mua sẵn cưa vì vợ ngoại tình

Truyện kể về một anh chàng tỉu nghỉu mò tới cửa hàng cơ khí và hỏi:
- Tôi muốn mua một chiếc cưa loại nhỏ để cắt sừng.
Chủ cửa hàng hỏi:
- Ngài định cưa sừng của con gì? Trâu hay tê giác?.

15-05-2015 1695

1 mục