Thuốc mọc tóc

Một ông hói đến quầy dược phẩm hỏi người bán hàng:
- Xin hỏi, loại thuốc mọc tóc của ông có hiệu quả không?

26-12-2019 338

1 mục