Vợ nổi điên khi chồng hành động giống con trai

Một gia đình nọ đi tắm biển.
Thấy cậu con trai 15 tuổi đứng ngây người ngắm một cô gái đẹp, bà vợ tủm tỉm hích ông chồng nói:
- Con trai mình đã lớn rồi đấy!

19-12-2019 320

1 mục