Chỗ nào nóng nhất

Ba ông khách du lịch nói khoác với nhau. Ông thứ nhất bảo:
- Ở nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay hơi.
- Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!.

24-03-2015 851

1 mục