Truyện ông nông dân đi mua sắm

Một ông nông dân lái xe công nông chở con gái lớn ra tỉnh mua sắm. Ông mua cho cô gái một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Thật buồn cười. Trên đường về hai bố con bị một toán cướp chặn đường cướp sạch cả xe lẫn đồ. Hai người thất thểu đi bộ tiếp.

19-05-2015 2649

May mà...

Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi.

26-12-2019 327

2 mục