Loading...

Truyện ông nông dân đi mua sắm

Một ông nông dân lái xe công nông chở con gái lớn ra tỉnh mua sắm. Ông mua cho cô gái một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Thật buồn cười. Trên đường về hai bố con bị một toán cướp chặn đường cướp sạch cả xe lẫn đồ. Hai người thất thểu đi bộ tiếp.

19-05-2015 2109

1 mục