Tại sao chết?

Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
- Cô bạn nói: Ôi! tuyệt quá! Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?

08-11-2016 763

1 mục