Xem thằng ấy còn nấp được vào đâu

Ngư dân than phiền với bạn:
- Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường!
- Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.
- Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi.

26-12-2019 223

1 mục