Chia sẻ bí quyết

Nhà báo hỏi một đạo diễn nổi tiếng:
- Phim Việt Nam thường có lời thoại rất dài dòng, ngôn ngữ pha nhiều chất kịch. Tại sao phim của ông không có những lỗi đó?

26-12-2019 342

1 mục