Gái trẻ đi taxi trả tiền bằng... quần chip

Một cô gái trẻ đi taxi, lúc thanh toán, số tiền gần tới 300k thì cô mới giật mình phát hiện ra mình đã quên mang tiền.

16-12-2019 200

1 mục