Quanh huyện dậy dày tớ

Quan huyện nói với đầy tớ:
- Mày ở gần tao mà chẳng học tập tao được cái gì cả.
- Dạ! Con học cũng được kha khá rồi đấy chứ ạ.
- Mày học cách ăn nói, cư xử của tao chưa?

16-05-2015 2411

1 mục