Chuyện tình già

Một buổi tối, một cặp vợ chồng đã tuổi đang nằm trên giường.
Người chồng đang rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng dâng trong lòng và muốn nói chuyện.

08-02-2016 2985

1 mục