Khi số điện thoại lạ gọi...

Số lạ gọi...
- Alo
+ Số lạ: Dạ vâng, em chào anh!
- Chào em
+ Số lạ: Dạ, em có thể làm phiền anh một phút được không ạ?
- Anh đang rảnh, 2 phút luôn đi em.

24-02-2016 3249

1 mục