Tại sao sinh ra tại Mỹ

Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra thiệt mạng. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

06-11-2016 834

1 mục