Không ngủ với chồng cũng chẳng ăn thua

- Thật kinh khủng! Cứ mỗi năm, tớ lại sinh thêm một đứa con!
Cô bạn suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Gay go thật! Thế cậu đã thử không ngủ với chồng nữa chưa?

26-12-2019 336

1 mục