Quên... chưa kéo ...

Thám tử S Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm và nói:
- Homes này, cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ.

26-12-2019 474

1 mục