Đừng hòng mà thoát

Một người đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn. Nhân viên hải quan ra lệnh:
- Mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý.
Bên trong vali, dưới lớp quần áo có giấu 20 thỏi vàng.

08-11-2016 1082

1 mục