Chưa ở đâu quảng cáo

Khách hàng: Chiếc quần đùi của tôi cô may hỏng. Vậy cô làm sao có thể may được những bộ quần áo thời trang hiện đại được? Thợ may:

26-12-2019 476

1 mục