Thử hàng

2 thằng ăn trộm nói chuyện với nhau…
Ê mày, chuyến này anh em mình vớ được “con hàng” đã quá chứ!
Nhìn bên ngoài thì ngon lắm… nhưng “bên trong” sợ nát bét cả rồi đấy.

10-02-2015 1742

1 mục