Chồng bạn có ngoại tình không?

Mời các bà vợ tham khảo
Tìm vợ lạc
Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?

26-12-2019 474

1 mục