Chỉ đang thở thôi

Thang máy chen chúc, một ông đứng trước một phụ nữ béo phì. Thấy mình cứ bị xô đẩy tới lui thật khó chịu, ông ta bèn quay lại nói với bà kia:
- Xin bà đừng đẩy nữa có được không ạ?

26-12-2019 265

1 mục