Vova đi thi tốt nghiệp

Khi bóc đề thi
Trước khi thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter:
- Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?
- Rồi, nhưng... dài quá!
- Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
- Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá.

03-02-2015 1557

Loài hoa nào đẹp nhất thế giới

Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Việt Nam, Nhật, Bungari và Hà Lan:
Nước Nhật khoe:
- Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!!
Việt Nam tiếp:
- Đáng để lót đít ngồi.
Nhật, Hà Lan:
- Đúng, đúng...

13-05-2015 2382

2 mục