Thuốc tránh thai... cho gà

Một hôm, anh chồng phát hiện bụng vợ to hơn bình thường bèn hỏi:
- Anh đã mua thuốc tránh thai cho em rồi cơ mà?

26-12-2019 296

1 mục