Chớ có đùa với chú em khi ông ấy đã uống rượu say

Trong tiết học đầu năm, cô giáo tiểu học yêu cầu mỗi học sinh kể một chuyện và rút ra bài học từ câu chuyện ấy.

05-11-2016 766

1 mục