Loading...

Chồng buồn vì trí nhớ của vợ quá tốt

- Em gặp chuyện gì buồn phiền à?
- Em buồn lắm, bởi vì lúc ủi quần áo, em sơ ý đã làm thủng một lỗ trên chiếc quần mới của anh.

07-02-2016 1974

1 mục