Kết quả đào tạo thư ký

Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề:
- Các ngài đào tạo nghề gì vậy?
- Chúng dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...
- Kết quả đào tạo thế nào ạ?
- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.

26-12-2019 243

1 mục